Verkocht

Franciscusweg 257

Hilversum
€ 389.000,- v.o.n.
Plan bezichtiging
gallery-0
Bekijk meer
gallery-1
Bekijk meer
gallery-2
Bekijk meer
gallery-3
Bekijk meer
gallery-4
Bekijk meer
gallery-5
Bekijk meer
gallery-6
Bekijk meer
gallery-7
Bekijk meer
gallery-8
Bekijk meer
gallery-9
Bekijk meer

Omschrijving

Recent gerenoveerd kantoorpand tot toekomstbestendige bedrijfshallen!

LIGGING BEDRIJFSHALLEN
De bedrijfshallen zijn gelegen op het bedrijventerrein “Kerkelanden” te Hilversum. Het bedrijventerrein kent een goede bereikbaarheid en heeft een directe aansluiting op de N-201 richting Rijksweg A2 (Utrecht-Amsterdam) en Rijksweg A27 (Utrecht-Almere).

KOOPSOM
Franciscusweg 257 | ca. 209 m² b.v.o. | ca. 198 m² v.v.o | 2 parkeerplaatsen | € 389.000,- v.o.n. excl. btw.

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschiedt in ‘casco’ staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
– toilet;
– verdiepingsvloer met trap;
– meterkast met invoer energie (incl. krachtstroom) en water;
– elektrisch bedienbare overheaddeur;
– aluminium ‘gewrapte’ kozijnen met te openen ramen met isolerend glas;
– vrije hoogte begane grond 390 cm;
– vrije hoogte verdieping 283 cm;
– vloer is voorzien van een schuimbeton vloer onder de kanaalplaatvloer, hierdoor is een hoge vloerbelasting en tevens een hoge isolatiewaarde gecreëerd;
– nieuwe dakbedekking.

BIJZONDERHEDEN
De bedrijfspanden zijn gerealiseerd op eigen grond. Om de kwaliteit en waardeontwikkeling van de bedrijfsruimte ook in de toekomst te borgen is er voor gekozen het project te splitsen in (bedrijfs-)appartementsrechten. Op het moment dat u eigenaar wordt van de bedrijfsruimte wordt u eveneens lid van de VVE.

De maandelijkse bijdrage voor de VVE zal ca. € 100,- excl. BTW per unit gaan bedragen.

APPARTEMENTSRECHT
U koopt een (bedrijfs-)appartementsrecht waarbij iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privé-gedeelte (zijn bedrijfsunit) en het mede-gebruiksrecht van de gedeelten van het gebouw die voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn (zoals het dak, en het buitenterrein etc.). Alle appartementseigenaars zijn samen eigenaar van het gehele complex. Dit betekent dat iedere eigenaar mede verantwoordelijk is voor het gehele complex en dat hij mee moet betalen in de kosten van onderhoud van het complex, terrein etc. Hiervoor zal nog een maandelijkse bijdrage worden vastgesteld door de VVE. Tevens zal er een collectieve opstalverzekering worden afgesloten, ook deze kosten vallen binnen de VVE per gebouw. Het doel van de VVE is het behoud van de kwaliteit en eenheid binnen het complex, zodat deze zaken voor iedere koper ook voor de lange termijn zijn gewaarborgd.

De koper van een unit heeft het exclusief recht van zijn eigen unit inclusief de daarvoor gelegen parkeer plaatsen deze zijn toegewezen aan de koper en worden in exclusief gebruik geleverd.

SERVICEKOSTEN
Een koper is verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaren. De belangrijkste taken en bevoegdheden van deze vereniging zijn:
– Het beheer van de gemeenschappelijke zaken, zoals het buitenterrein;
– Het opstellen van een huishoudelijk reglement met daarin regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten;
– Het beheer van de middelen die door de eigenaren aan de VvE ter beschikking zijn gesteld.

De (maandelijkse) bijdragen zullen door de eigenaren (leden van de vereniging) worden vastgesteld. Deze bijdragen zijn bedoeld om onder andere de navolgende zaken collectief te regelen/betalen:
– De opstalverzekering;
– De aansprakelijkheidsverzekering;
– Reservering voor groot onderhoud, waaronder met name begrepen het dak.

Daarnaast kunnen onder andere de navolgende zaken, na goedkeuring door de vergadering, collectief worden geregeld:
– Gevelreiniging;
– Onderhoud van evt. gemeenschappelijke groenvoorziening;
– Gladheidbestrijding op het buitenterrein;
– Gemeenschappelijke glasbewassing;

NOTARIS
Notariaat Wijdemeren zal de juridische afwikkeling begeleiden. De koop van een unit wordt vastgelegd in een koopovereenkomst, die door de notaris zal worden opgesteld. Vervolgens zal de notaris de leveringsakte opstellen, ook wel de
‘transportakte’ genoemd.

ZEKERHEIDSTELLING
Koper dient binnen één maand na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom overmaken op een rekeningnummer van het notariskantoor dat het transport verzorgt.

LEVERINGSDATUM
Levering kan in overleg spoedig plaatsvinden.

ENERGIELABEL
Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij oplevering geen energielabel utiliteit hoeft te worden afgegeven in de zin van het bij oplevering van het casco geldende Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), aangezien door de casco oplevering van het verkochte onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om volgens het voorgeschreven ISSO protocol BRL 9500-06 een energielabel te kunnen opstellen. Afhankelijk van de gebouwfuncties die koper aan het gekochte toekent, kan er sprake zijn van de verplichting tot afmelden van een energielabel. Koper neemt zelf de regie op zich voor het correct laten opstellen en tijdig laten afmelden van dit energielabel, hierbij inbegrepen de verplichting om te blijven voldoen aan het Bouwbesluit en dan met name de energieprestatie eisen van het Bouwbesluit.

BESTEMMING
De huidige bestemming betreft “Bedrijventerrein -3”. Op grond van deze bestemming kunnen de units (ondermeer) in gebruik worden genomen ten behoeve van:
– het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten t/m categorie 3.2, conform regels behorende bij de lijst Staat van bedrijfsactiviteiten (verkrijgbaar via ons kantoor);
– een onderneming in de creatieve industrie, d.w.z. een onderneming of instelling die gericht is op het voortbrengen en exploiteren van kunstzinnigheid, creativiteit en intellectueel eigendom via goederen, diensten of activiteiten, zoals media en entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening en kunsten;
– sportscholen en gymnastiekzalen;
– fitnesscentra;
– studio’s (film, TV, radio, geluid);
– verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen;
– verhuur van en handel in onroerend goed.

Koper is zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de voor hun bedrijfsvoering benodigde vergunningen.

DISCLAIMER
De opgenomen informatie en tekeningen zijn slechts van indicatieve aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde informatie bestaat uit globale informatie van algemene aard.
ID Bedrijfsmakelaars staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Hoofdfunctie
Bedrijfsruimte
Soort bouw
Bestaande bouw
Koopprijs
€ 389.000,- v.o.n.
Servicekosten
Aanvaarding
In overleg
Bouwjaar
2022
Totale vloeroppervlakte
206 m2
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed

Bezichtiging
aanvragen?

Vraag aan